David Švejnoha
nar. 1979
svejnoha@gmail.com
V současnosti žije v Brně. Od mládí horlivě cestuje. Po celé republice pořádá cestopisné besedy a zeměpisné projekce pro školy a veřejnost. Jeho koníčkem je cestování a fotografování. Navštívil řadu zemí v Africe, Jižní Americe a Asii. Jeho zájem se soustředí na mapování přírodních národů napříč celým světem. Kromě putování po světě se aktivně věnuje popularizaci entomofágie a v listopadu 2015 vydal se spoluautory knihu HMYZ NA TALÍŘI s nakladatelstvím Jota. Spolupracuje s Laktační ligou a prodejem fotografií podporuje kojení v České republice. Průvodcuje dobrodružné výpravy v Africe pro cestovní kancelář Livingstone.
Miroslav Švejnoha
nar. 1952
mirsvej@post.cz
Povoláním geodet. Po roce 1989 se účastnil mnoha expedic po zapomenutých koutech celého světa. Jeho zájem se soustřeďuje hlavně na poznávání etnik v co nejpůvodnějších a civilizací nejméně zasažených oblastech světa. „I když svobody a s ní spojenou možností cestování jsme se dočkali dost pozdě, je stále ještě možnost najít na mapě místa málo navštěvovaná, místa, kde nezanikl původní způsob života. Na světě žije v současnosti několik tisíc národů a etnik, z nichž některé se postupně přizpůsobují vývoji a modernizaci a takto v podstatě zanikají, jiné jsou zcela jedinečné. Těžko říct, zda tito lidé, kteří se jen pomalu přizpůsobují okolnímu světu, jsou tak hrdí, či tak neschopní. Tak či onak, je důležité, že ještě existují“
Marek Švejnoha
nar. 1983
svejkm@gmail.com
Vystudoval učitelství pro střední školy v oboru Geografie - Tělesná výchova na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Cestuje od svých 17 let, a to převážně po evropských horách. Dále navštívil Afriku (Maroko) a nakoukl do Asie (Indonesie a Papua Nová Guinea).
Jeho zálibou je cestování, fotografování a sport. Momentálně pracuje za pivo a stravu ve Španělsku jako člen outdoorového teamu v Andalusii a
dává lekce tenisu.
Radka Švejnohová
nar. 1981
radka.svejnohova@gmail.com
Pracuje v oblasti lidských zdrojů. Při studiích žila v Itálii a pracovala v Polsku. V mládi procestovala většinu Evropy a z dalekých zemí navštívila Japonsko, Peru, Bolívii, Ekvádor a Ugandu. Na svých cestách vnímá jedinečnou atmosféru místních krás a snaží se je zvěčnit ve svých fotografiích...