NABÍDKOVÝ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

Vytyčovací práce

Do cca 10 bodů ... cena za 1 bod ... 300 - 500 Kč

Více bodů ... cena za 1 bod ... 150 - 300 Kč


Kontrolní měření, zaměření skutečného provedení stavby

Do cca 10 bodů ... cena za 1 bod ... 300 - 400 Kč

Více bodů ... cena za 1 bod ... 100 - 300 Kč


Souvislé zaměření větších celků (komunikace, parkoviště, stávající terén)

1ha nezastavěné, nezalesněné plochy ... 2000 - 8000 Kč

1ha zastavěné, zalesněné plochy ... 7000 - 12000 Kč


Zaměření inženýrských sítí (kabely, vodovod, kanalizace)

100 běžných metrů ... 500 - 1200 Kč


Zaměření a výpočet kubatur

100 m2 ... 70 - 300 Kč


Zřízení (stabilizace a zaměření) měřických bodů výchozího bodového pole

1 bod ... 200 - 1500 Kč


Geometrické plány - Vytyčení nové hranice pozemku

100 m ... 3000 - 5000 Kč

Geometrický plán stavby (budovy) ... 5000 - 6000 Kč


Hodinová sazba

Při pracích neobsažených v žádném z výkonů, nebo při dílčích výkonech je možno práce ocenit hodinovou sazbou


Výkon úředně oprávněného zeměměř.inženýra ... 500 - 600 Kč/hod

Výkon zeměměřického technika ... 400 Kč/hod

Výkon zeměměřického pomocníka ... 100 - 200 Kč/hod


Minimální cena za měření na stavbě ... 2500 Kč


V cenách jsou započteny všechny související činnosti – výpočty, zpracování, technická zpráva, geodetická dokumentace, digitální zpracování.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny jsou odvozeny z nabídkového ceníku vydaného Českým svazem geodetů a kartografů v lednu 2005.